Dáta: hyphenschutz: hyphenerklärung


Vyhlásenie o ochrane údajov
 
Ak nie je ďalej uvedené inak, poskytnutie vašich osobných údajov nie je právne ani zmluvne povinné, ani sa nevyžaduje na uzavretie zmluvy. Nie ste povinní poskytnúť svoje údaje. Ich neposkytnutie nebude mať žiadne následky. Toto platí len dovtedy, kým sa v nižšie uvedených postupoch spracovania nestanoví inak.
"Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 
 
Súbory denníka servera
Naše webové stránky môžete používať bez poskytnutia osobných údajov. 
Pri každom prístupe na naše webové stránky sa údaje používateľa prenášajú k nám alebo k našim webovým hostiteľom/poskytovateľom IT služieb prostredníctvom vášho internetového prehliadača a ukladajú sa do súborov denníka servera. Tieto uložené údaje obsahujú napríklad názov vyvolanej stránky, dátum a čas požiadavky, IP adresu, množstvo prenesených údajov a poskytovateľa, ktorý požiadavku zadal. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu zabezpečiť bezproblémovú prevádzku našej webovej stránky, ako aj zlepšovať naše služby.
 
 
Objednávky zákazníckeho účtu      
 
 
Zákaznícky účet
Keď si otvoríte zákaznícky účet, budeme zhromažďovať vaše osobné údaje v rozsahu tam uvedenom. Spracovanie údajov je určené na zlepšenie vášho nakupovania a zjednodušenie spracovania objednávok. Spracovanie sa bude vykonávať na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného s vaším súhlasom až do jeho odvolania. Váš zákaznícky účet bude následne vymazaný.
 
Zhromažďovanie, spracovanie a prenos osobných údajov v objednávkach
Pri zadávaní objednávky zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje len v rozsahu, v akom je to potrebné na vybavenie a spracovanie vašej objednávky, ako aj na spracovanie vašich otázok. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Ich neposkytnutie zabráni uzavretiu akejkoľvek zmluvy. Spracovanie sa uskutoční na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a je potrebné na splnenie zmluvy s vami. 
Vaše údaje sa tu prenášajú napríklad prepravným spoločnostiam a poskytovateľom dropshippingu, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom služieb na vybavenie objednávky a poskytovateľom IT služieb, ktorých ste si vybrali. V každom prípade budeme prísne dodržiavať zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.
 
 
Vyhodnotenie kontaktov      
 
 
Zhromažďovanie a spracovanie údajov pri použití kontaktného formulára 
Pri použití kontaktného formulára budeme zhromažďovať len vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Spracovanie údajov slúži na nadviazanie kontaktu. Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním vami zaslaných údajov. Spracovanie sa bude vykonávať na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR s vaším súhlasom. svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do jeho odvolania. Vašu e-mailovú adresu použijeme len na spracovanie vašej žiadosti. Nakoniec budú vaše údaje vymazané, pokiaľ ste nesúhlasili s ich ďalším spracovaním a používaním.
 
Zhromažďovanie údajov pri odosielaní komentára 
Keď komentujete článok alebo príspevok, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text komentára) len v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Spracovanie slúži na to, aby ste mohli komentovať a zobrazovať komentáre. Odoslaním komentára súhlasíte so spracovaním zaslaných údajov. Spracovanie sa bude vykonávať na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného s vaším súhlasom až do jeho odvolania. Vaše osobné údaje budú následne vymazané.
 
Pri zverejnení vášho komentára bude zverejnené len meno, ktoré ste uviedli.
 
 
Správa tovaru      
 
 
Používanie externého systému správy tovaru
Pri spracovaní objednávok používame na účely zmluvného spracovania systém správy tovaru. Na tento účel sa vaše osobné údaje zhromaždené v priebehu objednávky odošlú do
plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Nemecko. 
 
 
Poskytovatelia platobných služieb      
 
Používanie služby PayPal
Na všetky transakcie PayPal sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov PayPal. To nájdete na stránke https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en.
 
 
Používanie služby PayPal Express
Naša webová lokalita používa platobnú službu PayPal Express od spoločnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").
Spracovanie údajov nám umožňuje ponúknuť vám možnosť platby prostredníctvom platobnej služby PayPal Express.
Na integráciu tejto platobnej služby je nevyhnutné, aby spoločnosť PayPal zhromažďovala, ukladala a analyzovala údaje pri vašom prístupe na webové stránky (napr. adresu IP, typ zariadenia, operačný systém, typ prehliadača, polohu zariadenia). Na tento účel sa môžu používať súbory cookie. Súbory cookie umožňujú rozpoznanie vášho internetového prehliadača. 
Toto spracúvanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na zákaznícky orientovanej ponuke rôznych spôsobov platby. Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a vykonáva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Výberom a používaním služby "PayPal Express" sa údaje potrebné na spracovanie platby poskytnú spoločnosti PayPal na realizáciu zmluvy s vami pomocou vybraného spôsobu platby. Údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov pri používaní platobnej služby PayPal Express nájdete tu v súvisiacich zásadách ochrany osobných údajov.
 
 
Súbory cookie 
 
Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači používateľa alebo internetovým prehliadačom používateľa v jeho počítačovom systéme. Keď používateľ vyvolá webovú stránku, môže sa do operačného systému používateľa uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.
 
Súbory cookie sa uložia v počítači používateľa. Používanie súborov cookie máte preto plne pod kontrolou. Výberom príslušných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete byť pred nastavením súborov cookie upozornení a môžete sa rozhodnúť, či toto nastavenie v každom jednotlivom prípade akceptujete, ako aj zabrániť ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Chceli by sme však upozorniť, že vám to môže zabrániť v plnom využívaní všetkých funkcií tejto webovej stránky.
Pomocou odkazov nižšie môžete zistiť, ako spravovať súbory cookie (alebo ich okrem iného deaktivovať) v hlavných prehliadačoch:
 
 
technicky nevyhnutné súbory cookie
Pokiaľ v nižšie uvedenom vyhlásení o ochrane údajov nie sú uvedené žiadne ďalšie informácie, používame len tieto technicky nevyhnutné súbory cookie, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie tiež umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač po zmene stránky a ponúknuť vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. Tieto služby si vyžadujú opätovné rozpoznanie prehliadača po zmene stránky.
 
Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho do značnej miery oprávneného záujmu zabezpečiť optimálnu funkčnosť webovej stránky, ako aj užívateľsky prívetivý a efektívny dizajn našej ponuky služieb.
Máte právo toto spracovanie vašich osobných údajov vetovať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie.
 
 
Analýza reklamy      
 
 
Používanie služby Google Analytics
Naša webová stránka používa službu webovej analýzy Google Analytics od spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Spoločnosť Google Ireland Limited je teda spoločnosťou prepojenou so spoločnosťou Google, ktorá zodpovedá za spracovanie vašich údajov a za dodržiavanie platných právnych predpisov o ochrane údajov.
Spracovanie údajov slúži na analýzu tejto webovej stránky a jej návštevníkov a na marketingové a reklamné účely. Spoločnosť Google použije tieto údaje v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej lokality týkajúcich sa používania webovej lokality a internetu. V tomto procese sa môžu okrem iného zhromažďovať nasledujúce informácie: IP adresa, dátum a čas prístupu na webovú stránku, cesta kliknutia, informácie o prehliadači a zariadení, ktoré používate, navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, cez ktorú ste sa dostali na našu webovú stránku), údaje o polohe, nákupné aktivity. IP adresa prenášaná z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nie je spojená so žiadnymi inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Služba Google Analytics používa technológie, ako sú súbory cookie, webové úložisko v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie, ktoré sa nimi generujú a týkajú sa vášho používania tejto webovej stránky, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Na tejto webovej lokalite je aktivovaná anonymizácia IP.
Spoločnosť Google ju používa na predbežné skrátenie vašej IP adresy v členských štátoch Európskej únie alebo v iných signatárskych krajinách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server Google v USA a skráti sa tam.
V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa spoločnosť Google stala subjektom "Štítu na ochranu súkromia", a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na cielenom dizajne webovej stránky založenom na potrebách. Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a vykonáva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Zhromažďovaniu údajov (vrátane vašej IP adresy) generovaných službou Google Analytics a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu a ukladaniu údajov službou Google Analytics na viacerých zariadeniach, môžete umiestniť súbor cookie na odhlásenie. Opt-out cookies zabránia budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Aby to fungovalo komplexne, je potrebné zaviesť opt-out vo všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré používate. Ak odstránite súbor cookie opt-out, žiadosti sa budú opäť odosielať spoločnosti Google. Po kliknutí sem sa umiestni súbor cookie opt-out: Deaktivujte službu Google Analytics. Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html a/alebo na https://www.google.de/intl/de/policies/ a na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
 
Používanie sledovania konverzií v službe Google Ads
Naša webová stránka používa online marketingový program "Google Ads" vrátane sledovania konverzií (vyhodnocovanie akcií používateľov). Sledovanie konverzií Google je služba prevádzkovaná spoločnosťou Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len "Google").
Ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Spoločnosť Google Ireland Limited je teda spoločnosťou prepojenou so spoločnosťou Google, ktorá zodpovedá za spracovanie vašich údajov a za dodržiavanie platných právnych predpisov o ochrane údajov.
Ak kliknete na reklamy umiestnené spoločnosťou Google, do vášho počítača sa umiestni súbor cookie na sledovanie konverzie. Tieto súbory cookie majú obmedzenú platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto ich nemožno použiť na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky na našej webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Nie je preto možné sledovať súbory cookie týkajúce sa webových stránok zákazníkov služby Ads.
Informácie zozbierané pomocou súboru cookie konverzie slúžia na vypracovanie štatistík konverzií. To nám umožňuje zistiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a boli presmerovaní na stránku vybavenú značkou na sledovanie konverzií. Nezískavajú sa však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov.
Vaše údaje sa môžu prenášať do USA. V súlade s dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa spoločnosť Google stala subjektom "štítu na ochranu súkromia", a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu oslovovať návštevníkov webovej stránky cielenou, záujmovou reklamou. Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a vykonáva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Personalizovanú reklamu môžete deaktivovať v nastaveniach reklamy spoločnosti Google. Pokyny na to nájdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Prípadne môžete zabrániť používaniu súborov cookie tretími stranami tak, že vyvoláte stránku Network Advertising Initiative na deaktiváciu na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete sa riadiť ďalšími pokynmi na odhlásenie, ktoré sú tam uvedené.
Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.
Ďalšie informácie, ako aj zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.
 
Používanie funkcie remarketingu alebo "podobných cieľových skupín" spoločnosťou Google Inc.
Naša webová stránka používa funkciu remarketingu alebo "podobných cieľových skupín" spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Spoločnosť Google Ireland Limited je teda spoločnosťou prepojenou so spoločnosťou Google, ktorá zodpovedá za spracovanie vašich údajov a za dodržiavanie platných právnych predpisov o ochrane údajov.
Táto aplikácia slúži na analýzu správania návštevníkov a ich záujmov.
Spoločnosť Google používa súbory cookie na analýzu používania webových stránok, ktoré tvoria základ pre vytváranie reklám súvisiacich so záujmami. Súbory cookie umožňujú zaznamenávať návštevy webových stránok, ako aj anonymizované údaje o používaní webových stránok. Osobné údaje návštevníkov webovej stránky sa neukladajú. Ak potom navštívite inú webovú stránku v zobrazovacej sieti Google, zobrazia sa vám reklamy, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou zohľadnia predchádzajúce oblasti záujmu o produkty a informácie.
Vaše údaje môžu byť odoslané do USA. V súlade s dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa spoločnosť Google stala subjektom "štítu na ochranu súkromia", a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu oslovovať návštevníkov webovej stránky cielenou, záujmovou reklamou. Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a vykonáva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Používanie súborov cookie môžete s trvalou platnosťou deaktivovať kliknutím na nižšie uvedený odkaz a stiahnutím a inštaláciou tam uvedeného doplnku: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookie tretími stranami tak, že vyvoláte stránku Network Advertising Initiative na deaktiváciu na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovať podľa ďalších pokynov na odhlásenie sa z používania súborov cookie tam uvedených.
Podrobnejšie informácie o remarketingu spoločnosti Google, ako aj súvisiace zásady ochrany osobných údajov nájdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.
 
 
Práva dotknutých osôb a doba uchovávania
 
 
Trvanie ukladania 
Po ukončení zmluvného spracovania sa údaje najprv uchovávajú počas trvania záručnej lehoty, potom v súlade s lehotami uchovávania predpísanými zákonom, najmä daňovým a obchodným zákonom, a po uplynutí tejto lehoty sa vymažú, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a používanie.
 
Práva dotknutej osoby
Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte nasledujúce práva podľa čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu na základe čl. 6 ods. 1 GDPR a proti spracovaniu na účely priameho marketingu podľa čl. 21 ODS. 1 GDPR.
 
Môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete v našej tiráži.
 
Právo podať sťažnosť regulačnému orgánu
Máte právo podať sťažnosť regulačnému orgánu podľa čl. 77 GDPR, ak sa domnievate, že vaše údaje sa nespracúvajú zákonne.
 
Právo namietať
Ak je tu uvedené spracúvanie údajov založené na našich oprávnených záujmoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov s budúcou účinnosťou.
Ak bude námietka úspešná, osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo ak spracúvanie nie je určené na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priamej reklamy, môžete proti tomu kedykoľvek namietať tak, že nám to oznámite. Ak bude námietka úspešná, osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať na účely priamej reklamy.
 
posledná aktualizácia: 23.10.2019