odtlačok


O nás
 
Legálna identifikácia prevádzkovateľa webovej stránky:
 
HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Nemecko
Zastúpená predsedom Stanislavom Maerom
Telefón: 05151/87798-10
Fax: 05151/87798-99
E-mail: info@weekiss.com
Číslo DPH: DE286131990
zapísaná v obchodnom registri miestneho súdu v Hannoveri
Číslo obchodného registra 209168
 
 
 
 
 
Alternatívne riešenie sporov:
Európska komisia poskytuje platformu na mimosúdne riešenie sporov (platforma ODR), ktorú si môžete pozrieť na stránke https://ec.europa.eu/odr.