Данни: hyphenschutz: hyphenerklärung


Декларация за защита на данните
 
Освен ако по-долу не е посочено друго, предоставянето на вашите лични данни не е нито правно, нито договорно задължително, нито се изисква за сключването на договор. Вие не сте задължени да предоставяте данните си. Непредоставянето им няма да има никакви последици. Това важи само дотогава, докато в процедурите за обработка по-долу не е посочено друго.
"Лични данни" е всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.
 
 
Регистрационни файлове на сървъра
Можете да използвате нашите уебсайтове, без да предоставяте лични данни. 
При всяко посещение на нашия уебсайт потребителските данни се предават на нас или на нашите уеб хостове/доставчици на ИТ услуги от вашия интернет браузър и се съхраняват в лог-файлове на сървъра. Тези съхранени данни включват например името на извикания сайт, датата и часа на заявката, IP адреса, обема на прехвърлените данни и доставчика, направил заявката. Обработката се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД поради нашите законни интереси за осигуряване на безпроблемното функциониране на нашия уебсайт, както и за подобряване на нашите услуги.
 
 
Клиентски профил Поръчки      
 
 
Акаунт на клиента
Когато откриете клиентски акаунт, ние ще събираме Вашите лични данни в обхвата, посочен там. Обработката на данните е с цел подобряване на вашето пазаруване и опростяване на обработката на поръчките. Обработката ще се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД с вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, без това да се отрази на законосъобразността на обработката, извършена с Вашето съгласие до момента на оттеглянето. След това вашият клиентски профил ще бъде изтрит.
 
Събиране, обработване и прехвърляне на лични данни при поръчки
Когато подавате поръчка, ние събираме и използваме Вашите лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението и обработката на Вашата поръчка, както и за обработката на Вашите запитвания. Предоставянето на данни е необходимо за сключването на договор. Непредоставянето им ще попречи на сключването на какъвто и да е договор. Обработката ще се извърши на основание член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и е необходима за изпълнението на договор с Вас. 
Тук Вашите данни се предават например на избраните от Вас транспортни фирми и доставчици на дропшипинг услуги, доставчици на платежни услуги, доставчици на услуги за обработка на поръчката и доставчици на ИТ услуги. Във всички случаи ще спазваме стриктно законовите изисквания. Обхватът на предаване на данни е ограничен до минимум.
 
 
Оценки за контакт      
 
 
Събиране и обработка при използване на формуляра за контакт 
Когато използвате формуляра за контакт, ние ще събираме само вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) в предоставения от вас обхват. Обработката на данните е с цел осъществяване на контакт. С изпращането на съобщението си се съгласявате с обработката на предадените от вас данни. Обработката ще бъде извършена въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД с Вашето съгласие. можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена с Вашето съгласие до момента на оттеглянето. Ще използваме вашия имейл адрес само за обработка на вашето искане. Накрая вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако не сте се съгласили с по-нататъшна обработка и използване.
 
Събиране на данни, когато публикувате коментар 
Когато коментирате статия или принос, ние събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на коментара) само в предоставения от вас обхват. Обработката служи, за да ви позволи да коментирате и да показва коментари. С изпращането на коментара се съгласявате с обработката на предадените данни. Обработката ще бъде извършена въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД с вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, без това да се отрази на законосъобразността на обработката, извършена с Вашето съгласие до момента на оттеглянето. След това Вашите лични данни ще бъдат изтрити.
 
При публикуването на Вашия коментар ще бъде публикувано само името, което сте въвели.
 
 
Управление на стоките      
 
 
Използване на външна система за управление на стоките
Използваме система за управление на стоки в хода на обработката на поръчки за целите на договорната обработка. За тази цел вашите лични данни, събрани в хода на поръчката, се изпращат на
plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Германия 
 
 
Доставчици на платежни услуги      
 
Използване на PayPal
Всички транзакции с PayPal са обхванати от Декларацията за поверителност на данните на PayPal. Можете да я намерите на адрес https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en
 
 
Използване на PayPal Express
Нашият уебсайт използва платежната услуга PayPal Express от PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").
Обработката на данните ни дава възможност да ви предложим възможността да плащате чрез услугата за плащане PayPal Express.
За да се интегрира тази услуга за плащане, е необходимо PayPal да събира, съхранява и анализира данни, когато осъществявате достъп до уебсайта (например IP адрес, тип устройство, операционна система, тип браузър, местоположение на устройството). За тази цел може да се използват бисквитки. Бисквитките позволяват разпознаване на вашия интернет браузър. 
Това обработване на данни, по-специално поставянето на бисквитки, се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД поради нашия първостепенен легитимен интерес от ориентирана към клиентите гама от различни методи на плащане. На основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу тази обработка на лични данни, която Ви засяга и се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
С избора и използването на "PayPal Express" данните, необходими за обработката на плащането, ще бъдат предоставени на PayPal за изпълнение на споразумението с вас, като се използва избраният метод на плащане. Данните се обработват въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
Допълнителна информация за обработката на данни при използване на услугата за плащане "Paypal Express" можете да намерите тук, в свързаната с нея политика за поверителност на данните.
 
 
Бисквитки 
 
Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват в интернет браузъра на потребителя или от интернет браузъра на потребителя в неговата компютърна система. Когато потребителят извика даден уебсайт, в операционната система на потребителя може да бъде записана бисквитка. Тази "бисквитка" съдържа характерен символен низ, който позволява браузърът да бъде ясно идентифициран при повторно извикване на уебсайта.
 
Бисквитките ще бъдат съхранени на вашия компютър. Следователно имате пълен контрол върху използването на бисквитките. Чрез избора на съответните технически настройки във Вашия интернет браузър можете да бъдете уведомени преди задаването на "бисквитки" и можете да решите дали да приемете тази настройка във всеки отделен случай, както и да предотвратите съхраняването на "бисквитките" и предаването на съдържащите се в тях данни. Вече запаметените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Бихме искали обаче да отбележим, че това може да ви попречи да използвате пълноценно всички функции на този уебсайт.
С помощта на линковете по-долу можете да разберете как да управлявате бисквитките (или да ги деактивирате, наред с други неща) в основните браузъри:
 
 
технически необходими бисквитки
Доколкото в декларацията за защита на данните по-долу не е посочена друга информация, ние използваме само тези технически необходими бисквитки, за да направим нашето предлагане по-удобно за потребителя, ефективно и сигурно. Бисквитките също така позволяват на нашите системи да разпознават Вашия браузър след промяна на страницата и да Ви предлагат услуги. Някои функции на нашия уебсайт не могат да се предлагат без използването на бисквитки. Тези услуги изискват браузърът да бъде разпознат отново след промяна на страницата.
 
Обработката се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД поради нашия до голяма степен оправдан интерес да осигурим оптимална функционалност на уебсайта, както и удобен за потребителя и ефективен дизайн на нашата гама от услуги.
Имате право да наложите вето на тази обработка на личните ви данни съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД по причини, свързани с личното ви положение.
 
 
Анализ на рекламата      
 
 
Използване на Google Analytics
Нашият уебсайт използва услугата за уеб анализ Google Analytics от Google LLC. (1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ; "Google"). Ако обичайно пребивавате в Европейското икономическо пространство или в Швейцария, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) е администраторът, отговорен за Вашите данни. Следователно Google Ireland Limited е дружеството, свързано с Google, което отговаря за обработката на Вашите данни и за спазването на приложимото законодателство за защита на данните.
Обработката на данните служи за анализ на този уебсайт и неговите посетители, както и за маркетингови и рекламни цели. Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да оценява използването на уебсайта от Ваша страна, да изготвя доклади за дейността на уебсайта и да предоставя други услуги на оператора на уебсайта, свързани с използването на уебсайта и интернет. В този процес може да бъде събрана, inter alia, следната информация: IP адрес, дата и час на достъп до уебсайта, път на кликване, информация за браузъра и устройството, което използвате, посетените страници, URL на препращащия адрес (уебсайт, чрез който сте достъпили нашия уебсайт), данни за местоположението, дейности по закупуване. IP адресът, предаден от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, не се свързва с никакви други данни, съхранявани от Google. Google Analytics използва технологии като "бисквитки", съхранение на данни в браузъра и пиксели за проследяване, които позволяват анализ на използването на уебсайта от Ваша страна. Генерираната от тях информация относно използването на този уебсайт от Ваша страна обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. На този уебсайт е активирана анонимизация на IP адресите.
Google я използва, за да съкрати предварително вашия IP адрес в държавите-членки на Европейския съюз или в други страни, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съкращава там.
В съответствие със Споразумението за защита на данните между САЩ и ЕС Google е станала обект на "Щит за защита на личните данни" и следователно е задължена да спазва европейските закони за защита на данните.
Обработката на данни, по-специално поставянето на "бисквитки", се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД поради нашия първостепенен легитимен интерес от съобразеното с нуждите и целевото проектиране на уебсайта. На основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу тази обработка на лични данни, която Ви засяга и се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Можете също така да предотвратите събирането на данни (включително Вашия IP адрес), генерирани от Google Analytics и свързани с използването на уебсайта от страна на Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична на следния линк [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. За да предотвратите събирането и съхраняването на данни от Google Analytics на множество устройства, можете да поставите бисквитка за отказ. Бисквитките за отказване предотвратяват бъдещото събиране на вашите данни, когато посещавате този уебсайт. Необходимо е да приложите отказа от бисквитки на всички системи и устройства, които използвате, за да работи това цялостно. Ако изтриете бисквитката за отказ, заявките отново ще бъдат предадени на Google. Когато кликнете тук, ще бъде поставена бисквитката за отказ: Деактивирайте Google Analytics. Можете да намерите по-подробна информация за условията за използване и защита на данните на https://www.google.com/analytics/terms/de.html и/или на https://www.google.de/intl/de/policies/ и на https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
 
Използване на проследяване на реализациите в Google Ads
Нашият уебсайт използва програмата за онлайн маркетинг "Google Ads", включително проследяване на конверсии (оценка на действията на потребителите). Проследяването на конверсиите в Google е услуга, управлявана от Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Ако обичайно пребивавате в Европейското икономическо пространство или в Швейцария, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) е администраторът, отговорен за Вашите данни. Следователно Google Ireland Limited е дружеството, свързано с Google, което отговаря за обработката на Вашите данни и за спазването на приложимото законодателство за защита на данните.
Ако кликнете върху реклами, поставени от Google, на компютъра Ви се поставя "бисквитка" за проследяване на конверсиите. Тези "бисквитки" имат ограничена валидност, не съдържат никакви лични данни и следователно не могат да бъдат използвани за лична идентификация. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и срокът на действие на "бисквитката" все още не е изтекъл, ние и Google можем да разпознаем, че сте кликнали върху рекламата и сте били препратени към тази страница. Всеки клиент на Google Ads получава различна бисквитка. Поради това не е възможно да се проследят бисквитките, свързани с уебсайтовете на клиентите на Ads.
Информацията, събрана с помощта на "бисквитката" за конвертиране, служи за изготвяне на статистика за конвертирането. Това ни позволява да разберем общия брой потребители, които са кликнали върху нашите реклами и са били пренасочени към страница, оборудвана с таг за проследяване на конверсии. Въпреки това те не получават никаква информация, с която биха могли да бъдат използвани за лична идентификация на потребителите.
Вашите данни могат да бъдат предадени на САЩ. В съответствие със Споразумението за защита на данните между САЩ и ЕС Google е станала обект на "Щит за защита на личните данни" и следователно е задължена да спазва европейските закони за защита на данните.
Обработката на данни, по-специално поставянето на "бисквитки", се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД поради нашия първостепенен легитимен интерес да адресираме към посетителите на уебсайта целеви, свързани с интереса реклами. На основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу тази обработка на лични данни, която Ви засяга и се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Можете да деактивирате персонализираната реклама в настройките за реклама на Google. Инструкции за това можете да намерите на адрес https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Като алтернатива можете да предотвратите използването на "бисквитки" от трети страни, като се обърнете към страницата за деактивиране на Network Advertising Initiative на адрес https://www.networkadvertising.org/choices/ и следвате допълнителните инструкции за отказ, посочени там.
Тогава няма да бъдете включени в статистиката за проследяване на реализациите.
Можете да намерите повече информация, както и политиката за поверителност на данните на Google на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/
 
Използване на функцията за ремаркетинг или "подобни целеви групи" от Google Inc.
Нашият уебсайт използва функцията за ремаркетинг или "подобни целеви групи" от Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Ако обичайно пребивавате в Европейското икономическо пространство или в Швейцария, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) е администраторът, отговорен за Вашите данни. Следователно Google Ireland Limited е дружеството, свързано с Google, което отговаря за обработката на Вашите данни и за спазването на приложимото законодателство за защита на данните.
Това приложение служи за анализ на поведението и интересите на посетителите.
Google използва "бисквитки", за да анализира използването на уебсайта, което е основа за изготвяне на реклами, свързани с интересите. Бисквитките позволяват записване на посещенията на уебсайта, както и анонимни данни за използването на уебсайта. Личните данни на посетителите на уебсайта не се съхраняват. Ако след това посетите друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще ви бъдат показани реклами, които е по-вероятно да вземат предвид предишните области на интерес към продукти и информация.
Вашите данни могат да бъдат предадени в САЩ. В съответствие със Споразумението за защита на данните между САЩ и ЕС Google е станала обект на "Щит за защита на личните данни" и следователно е задължена да спазва европейските закони за защита на данните.
Обработката на данни, по-специално поставянето на "бисквитки", се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД поради нашия първостепенен легитимен интерес да адресираме към посетителите на уебсайта целева, свързана с интереса реклама. На основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу тази обработка на лични данни, която Ви засяга и се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Можете да деактивирате използването на "бисквитки" с постоянен ефект, като последвате връзката по-долу и изтеглите и инсталирате предоставения там плъгин: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Алтернативно можете да деактивирате използването на "бисквитки" от трети страни, като се обърнете към страницата за деактивиране на Network Advertising Initiative на адрес https://www.networkadvertising.org/choices/ и следвате посочените там допълнителни инструкции за отказване.
Можете да намерите по-подробна информация за ремаркетинга на Google, както и свързаната с него политика за поверителност на данните на адрес: https://www.google.com/privacy/ads/
 
 
Права на засегнатите лица и продължителност на съхранение
 
 
Продължителност на съхранението 
След приключване на договорната обработка данните се съхраняват първоначално за срока на гаранционния период, след това в съответствие със сроковете за съхранение, предвидени от закона, особено от данъчното и търговското право, и след изтичане на срока се изтриват, освен ако не сте се съгласили с по-нататъшна обработка и използване.
 
Права на засегнатото лице
Ако законовите изисквания са изпълнени, имате следните права съгласно чл. 15 до 20 от ОРЗД: Право на информация, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимост на данните. Имате също така право на възражение срещу обработката въз основа на чл. 6, параграф 1 от ОРЗД, както и срещу обработване за целите на директния маркетинг, съгласно чл. 21 (1) ОТ ОРЗД.
 
Свържете се с нас по всяко време. Нашите данни за контакт можете да намерите в отпечатъка ни.
 
Право на жалба до регулаторния орган
Имате право да подадете жалба до регулаторния орган в съответствие с чл. 77 от ОРЗД, ако смятате, че данните ви не се обработват законосъобразно.
 
Право на възражение
Ако описаната тук обработка на данни се основава на нашите законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, имате право по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработката на Вашите данни с бъдещо действие.
Ако възражението е успешно, няма да обработваме повече личните данни, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси или права и свободи, или обработката е предназначена за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.
 
Ако личните данни се обработват за целите на директната реклама, можете да възразите срещу това по всяко време, като ни уведомите. Ако възражението е успешно, ние повече няма да обработваме личните данни за целите на директната реклама.
 
последна актуализация: 23.10.2019