отпечатък


За нас

Легална идентификация на оператора на уебсайта:

 
HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Германия
Представлявано от председателя Stanislav Maer
Телефон: 05151/87798-10
Телефакс: 05151/87798-99
Електронна поща: info@weekiss.de
Номер по ДДС: DE286131990
вписан в търговския регистър на местния съд в Хановер
Номер в търговския регистър 209168
 
 
 
 
 
Алтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно решаване на спорове (платформа за ОРС), която може да бъде разгледана на адрес https://ec.europa.eu/odr.