Zásady ochrany osobních údajů


Prohlášení o ochraně údajů
 
Pokud není níže uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů právně ani smluvně povinné, ani není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Nejste povinni své údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné důsledky. To platí pouze do té doby, dokud níže uvedené postupy zpracování nestanoví jinak.
"Osobní údaje" jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
 
 
Protokolové soubory serveru
Naše webové stránky můžete používat bez poskytnutí osobních údajů. 
Při každém přístupu na naše webové stránky jsou nám nebo našim webovým hostitelům/poskytovatelům IT služeb vaším internetovým prohlížečem přeneseny uživatelské údaje, které jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Tyto uložené údaje zahrnují například název vyvolané stránky, datum a čas požadavku, IP adresu, množství přenesených dat a poskytovatele, který požadavek zadal. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a také na zlepšování našich služeb.
 
 
Objednávky zákaznického účtu      
 
 
Zákaznický účet
Při založení zákaznického účtu budeme shromažďovat vaše osobní údaje v rozsahu tam uvedeném. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho nakupování a zjednodušení vyřizování objednávek. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté vymazán.
 
Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů v objednávkách
Při zadávání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a vyřízení vaší objednávky a zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jejich neposkytnutí brání uzavření jakékoli smlouvy. Ke zpracování dojde na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. 
Vaše údaje jsou zde předávány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro vyřízení objednávky a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. V každém případě budeme striktně dodržovat zákonné požadavky. Rozsah předávání údajů je omezen na minimum.
 
 
Hodnocení kontaktů      
 
 
Shromažďování a zpracování při použití kontaktního formuláře 
Při použití kontaktního formuláře budeme shromažďovat pouze vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním vámi předaných údajů. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Nakonec budou vaše údaje vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
 
Shromažďování údajů při odesílání komentáře 
Když komentujete článek nebo příspěvek, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentáře) pouze ve vámi poskytnutém rozsahu. Zpracování slouží k tomu, abyste mohli komentovat a zobrazovat komentáře. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním předaných údajů. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do jeho odvolání. Vaše osobní údaje budou poté vymazány.
 
Při zveřejnění vašeho komentáře bude zveřejněno pouze vámi zadané jméno.
 
 
Správa zboží      
 
 
Používání externího systému správy zboží
Při zpracování objednávek používáme systém správy zboží pro účely smluvního zpracování. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v průběhu objednávky zaslány na adresu
plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Německo. 
 
 
Poskytovatelé platebních služeb      
 
Použití služby PayPal
Na všechny transakce PayPal se vztahuje Prohlášení o ochraně osobních údajů PayPal. To najdete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en.
 
 
Používání služby PayPal Express
Naše webové stránky používají platební službu PayPal Express od společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").
Zpracování údajů nám umožňuje nabídnout vám možnost platby prostřednictvím platební služby PayPal Express.
Pro integraci této platební služby je nezbytné, aby společnost PayPal shromažďovala, ukládala a analyzovala údaje při vašem přístupu na webové stránky (např. adresu IP, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění zařízení). K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš internetový prohlížeč. 
Toto zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých způsobů platby. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Výběrem a použitím "PayPal Express" budou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti PayPal za účelem realizace smlouvy s vámi pomocí zvoleného způsobu platby. Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Další informace o zpracování údajů při použití platební služby PayPal Express naleznete zde v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů.
 
 
Soubory cookie 
 
Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči uživatele nebo internetovým prohlížečem uživatele v jeho počítačovém systému. Když uživatel vyvolá webovou stránku, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
 
Soubory cookie budou uloženy v počítači uživatele. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Volbou odpovídajících technických nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením souborů cookie upozorněni a můžete se rozhodnout, zda toto nastavení v každém jednotlivém případě přijmete, a také zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že vám to může zabránit v plném využívání všech funkcí těchto webových stránek.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak soubory cookie spravovat (nebo je mimo jiné deaktivovat) v hlavních prohlížečích:
 
 
Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů nejsou uvedeny žádné další informace, používáme pouze tyto technicky nezbytné soubory cookie, abychom naši nabídku učinili uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Tyto služby vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.
 
Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převážně oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek, jakož i uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky služeb.
Máte právo toto zpracování vašich osobních údajů vetovat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodů týkajících se vaší osobní situace.
 
 
Analýza reklamy      
 
 
Používání služby Google Analytics
Naše webové stránky využívají službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a za dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků a k marketingovým a reklamním účelům. Společnost Google bude tyto údaje používat jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se používání webových stránek a internetu. Při tomto procesu mohou být shromažďovány mimo jiné následující informace: IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, cesta kliknutí, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, přes kterou jste se dostali na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics není spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Služba Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace jimi generované o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP.
Společnost Google ji používá k tomu, aby předem zkrátila vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.
V souladu s dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU se společnost Google stala subjektem "štítu na ochranu soukromí", a je proto povinna dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cíleném a na potřeby zaměřeném designu webových stránek. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Shromažďování údajů (včetně vaší IP adresy) generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webových stránek společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný na následujícím odkazu [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání údajů službou Google Analytics na více zařízeních, můžete umístit soubor cookie pro odmítnutí. Opt-out cookies zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby to fungovalo komplexně, je třeba zavést opt-out na všech systémech a zařízeních, které používáte. Pokud soubor cookie opt-out odstraníte, budou požadavky opět předávány společnosti Google. Po kliknutí sem se umístí soubor cookie opt-out: Deaktivujte službu Google Analytics. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html a/nebo na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/ a na adrese https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
 
Používání sledování konverzí Google Ads
Naše webové stránky používají online marketingový program "Google Ads", včetně sledování konverzí (vyhodnocování akcí uživatelů). Sledování konverzí Google je služba provozovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a za dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Pokud kliknete na reklamy umístěné společností Google, je do vašeho počítače umístěn soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto je nelze použít k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Není proto možné sledovat soubory cookie týkající se webových stránek zákazníků Ads.
Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli přesměrováni na stránku vybavenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.
Vaše údaje mohou být předány do USA. V souladu s dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU se společnost Google stala subjektem "štítu na ochranu soukromí", a je proto povinna dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu oslovovat návštěvníky webových stránek cílenou, zájmovou reklamou. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení reklamy společnosti Google. Pokyny k tomu naleznete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Případně můžete zabránit používání souborů cookie třetími stranami tak, že vyvoláte stránku Network Advertising Initiative pro deaktivaci na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovat podle dalších pokynů k odhlášení, které jsou tam uvedeny.
Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.
 
Používání funkce remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společností Google Inc.
Naše webové stránky používají funkci remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a za dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Tato aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů.
Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, které tvoří základ pro vytváření zájmových reklam. Soubory cookie umožňují zaznamenávat návštěvy webových stránek a také anonymizované údaje o jejich používání. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud poté navštívíte jinou webovou stránku v zobrazovací síti Google, budou vám zobrazeny reklamy, které s větší pravděpodobností zohlední předchozí oblasti zájmu o produkty a informace.
Vaše údaje mohou být předány do USA. V souladu s dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU se společnost Google stala subjektem "štítu na ochranu soukromí", a je proto povinna dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu oslovovat návštěvníky webových stránek cílenou, zájmovou reklamou. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Používání souborů cookie můžete s trvalou platností deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací zásuvného modulu, který je zde uveden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie třetími stranami tak, že vyvoláte stránku Network Advertising Initiative pro deaktivaci na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovat podle dalších pokynů k odhlášení tam uvedených.
Podrobnější informace o remarketingu společnosti Google a související zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.
 
 
Práva dotčených osob a doba uchovávání
 
 
Doba uložení 
Po ukončení smluvního zpracování jsou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté v souladu s dobami uchovávání stanovenými zákonem, zejména daňovým a obchodním právem, a po uplynutí této doby jsou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
 
Práva dotčené osoby
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 GDPR a proti zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 ODST. 1 GDPR.
 
Kdykoli se na nás můžete obrátit. Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži.
 
Právo podat stížnost u regulačního orgánu
Máte právo podat stížnost u regulačního orgánu podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.
 
Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování údajů založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů s budoucím účinkem.
Pokud bude námitka úspěšná, nebudeme již osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud zpracování není určeno pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Pokud bude námitka úspěšná, nebudeme již osobní údaje pro účely přímé reklamy zpracovávat.
 
HAJUS AG
Lise-Meitner-Strasse 7
30926 Seelze
Německo
zastoupená předsedou představenstva Stanislavem Maerem
Telefon: 05151/87798-10
Fax: 05151/87798-99
E-mail: info@weekiss.de
DIČ: DE286131990
Zapsáno v obchodním rejstříku místního soudu v Hannoveru
Číslo v obchodním rejstříku HRB 209168
 
poslední aktualizace: 23.10.2019