Koşullar


Standart İş Şartları ve müşteri bilgileri
 
I. Standart iş şartları
 
§ 1 Temel hükümler
 
(1) Aşağıdaki iş koşulları, www.weekiss.de web sitesi aracılığıyla tedarikçi (HAJUS AG) olarak bizimle akdettiğiniz tüm sözleşmeler için geçerlidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, gerekirse kendi koşullarınızın dahil edilmesi reddedilir.
 
(2) Aşağıdaki düzenlemeler anlamında bir 'tüketici', büyük ölçüde ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilemeyecek bir yasal işlem gerçekleştiren her gerçek kişidir. 'İşadamı' terimi, bağımsız mesleki veya ticari faaliyeti uyarınca yasal bir işlem gerçekleştiren her gerçek kişiyi, tüzel kişiyi veya yasal olarak sorumlu ortaklığı ifade eder.
 
§ 2 Sözleşmenin imzalanması
 
(1) Sözleşmenin konusu ürünlerin satışıdır.
 
(2) Söz konusu ürünü web sitemize yerleştirirken, ürün açıklamasında belirtilen koşullara tabi olarak size bir satış sözleşmesi akdetmek için bağlayıcı bir teklif sunuyoruz.
 
(3) Satın alma sözleşmesi, online alışveriş sepeti sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
Satın alınması amaçlanan ürünler "alışveriş sepetine" taşınır. Navigasyon çubuğundaki uygun butonları kullanarak alışveriş sepetini seçebilir ve istediğiniz zaman burada değişiklik yapabilirsiniz.
“Ödeme” sayfasının çağrılması ve gerekli kişisel bilgiler ile ödeme ve kargo koşullarının girilmesinin ardından tüm sipariş bilgileri tekrar sipariş özeti sayfasında görüntülenir.
Ödemeleri başlatmak için bir anında ödeme sistemi (ör. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) kullandıysanız, sipariş özeti sayfasından çevrimiçi mağazamıza yönlendirileceksiniz veya anında ödeme sağlayıcısının web sayfasına yönlendirileceksiniz.
Anında ödeme sistemine yönlendirilirseniz, bilgilerinizi uygun şekilde seçin ve girin. Daha sonra çevrimiçi mağazamızdaki sipariş özeti sayfasına geri döneceksiniz.
Sipariş gönderilmeden önce tüm verileri tekrar kontrol edebilir, değiştirebilir (internet tarayıcısının 'geri' işleviyle de yapılabilir) veya satın alma işlemini iptal edebilirsiniz.
Siparişi göndermek için "satın al" düğmesine tıklayarak, satın alma sözleşmesinin gerçekleştiği yasal olarak bağlayıcı bir şekilde siparişi kabul ettiğinizi beyan edersiniz.
 
(4) Bize iletilen bir teklifin oluşturulmasına ilişkin sorularınızla bağlı değilsiniz. Size 5 gün içinde kabul edebileceğiniz metinsel ve bağlayıcı bir teklif (örn. e-posta yoluyla) sunuyoruz.
 
(5) Siparişin yerine getirilmesi ve sözleşmenin kurulması için gerekli olan tüm detayların gönderilmesi, kısmen otomatik olarak e-posta yoluyla gerçekleşir. Sonuç olarak, bize yatırmış olduğunuz e-posta adresinin doğru olduğundan ve ilgili e-postaların alındığının garanti edildiğinden emin olmalısınız. Özellikle ilgili e-postaların bir SPAM filtresi tarafından engellenmediğinden emin olmalısınız.
 
§ 3 Tutma hakkı, mülkiyet haklarının saklı tutulması
 
(1) Sadece söz konusu durum aynı sözleşme ilişkisinden doğan hak taleplerini içeriyorsa, alıkoyma hakkını kullanabilirsiniz.
 
(2) Mallar, satın alma bedelinin tamamı ödenene kadar bizim mülkiyetimizde kalır.
 
(3) İş adamı iseniz aşağıdaki şartlar da geçerlidir:
 
a) Devam eden iş ilişkisinden kaynaklanan tüm talepler tamamen çözülene kadar malların mülkiyetini elinde tutuyoruz. Mülkiyeti muhafazaya tabi mallar, mülkiyet el değiştirmeden rehin veya teminat yolu ile devredilemez.
 
b) Malları düzenli bir işlem çerçevesinde yeniden satabilirsiniz. Bu bağlamda, yeniden satış işlemi sonucunda size tahakkuk eden fatura tutarının büyüklüğüne tekabül eden tüm alacakları tarafımıza devrediyorsunuz ve biz de devri kabul ediyoruz. Ayrıca, söz konusu talebi tahsil etmeye yetkilisiniz. Ancak, ödeme yükümlülüklerinizi düzenli bir şekilde yerine getirmediğiniz sürece, alacağımızı kendimiz tahsil etme hakkını saklı tutarız.
 
c) Mülkiyetin korunmasına tabi malların birleştirilmesi ve birleştirilmesini içeren bir durumda, yeni oluşturulan kalemin ortak mülkiyetini kazanırız. Bu müşterek mülkiyet, mülkiyetin muhafazasına konu olan eşyanın fatura değeri ile işlendiği sırada işlenmiş diğer kalemler arasındaki orana tekabül etmektedir.
 
d) Bu nitelikte bir talepte bulunursanız, menkul kıymetlerimizin gerçekleştirilebilir değeri teminat altına alınacak talebi %10'dan fazla aştığı ölçüde, bize ödenmesi gereken menkul kıymetleri serbest bırakmakla yükümlü olacağız. Serbest bırakılacak menkul kıymetlerin seçiminden biz sorumluyuz.
 
§ 4 Garanti
 
(1) Yasal garanti hakları geçerlidir.
 
(2) Bir tüketici olarak, ürünü teslim alır almaz eksiksizlik, görünür kusurlar ve nakliye hasarı açısından derhal kontrol etmeniz ve şikayetlerinizi derhal bize ve nakliye şirketine yazılı olarak bildirmeniz rica olunur. c yapmasan bilebu talebi yerine getirmeniz, yasal garanti talepleriniz üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
 
(3) Bir işletme olduğunuz sürece, yukarıda belirtilen garanti düzenlemeleri için aşağıdaki fark geçerlidir:
 
a) Tarafımızdan sağlanan detayların ve üretici tarafından sağlanan ürün açıklamasının, söz konusu ürünün özelliklerini ve durumunu temsil eden tek şey olduğu anlaşılmaktadır. Üretici tarafından yayınlanan diğer reklamlar, tanıtım yazıları ve beyanlar, söz konusu ürünün özelliklerini ve durumunu temsil etmez.
 
b) Malların kusurlu olduğu tespit edilirse, malları onarma veya yenilerini teslim etme hakkını saklı tutarız. Kusurun giderilmemesi durumunda, fiyatta indirim talep edebilir veya kendi takdirinize bağlı olarak sözleşmeden cayabilirsiniz. Kusur giderme, özellikle nesnenin ve/veya kusurun veya diğer koşulların doğası gereği, koşullar aksini kanıtlamadıkça, başarısız bir ikinci denemeden sonra uygulanabilir. Onarım durumunda, teslimat, ürünün kullanım amacına uygun olmadığı sürece, ürünün teslim yerinden başka bir yere taşınmasından kaynaklanan ek masrafları üstlenmemeliyiz.
 
c) Garanti süresi, ürünün tesliminden itibaren bir yıldır. Zaman sınırındaki azalma şu durumlarda geçerli değildir:
 
- yaşam, uzuv veya sağlığa yönelik yaralanmalardan kaynaklanan kusurlu olarak tarafımıza atfedilebilen zararlar ve kasti veya ağır ihmalden kaynaklanan diğer zararlar için;
- kusuru kasten gizlediğimiz veya malların kalitesi için bir garanti kabul ettiğimiz sürece;
- Bir bina için normal kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılan ve kusurları bundan kaynaklanan mallara;
- garanti haklarıyla bağlantılı olarak bize karşı sahip olduğunuz yasal başvuru talepleri için.
 
§ 5 Hukuk seçimi, ifa yeri, yargı yetkisi
 
(1) Alman hukuku geçerlidir. Bu yasa seçimi, yalnızca, ilgili müşterinin olağan ikametgahının bulunduğu ülkenin yasalarının zorunlu hükümleri tarafından garanti edilen korumanın iptali ile sonuçlanmadığı takdirde müşteriler için geçerlidir (şüpheli fayda ilkesi). ).
 
(2) Bir tüketici değil, ancak bir işadamı, kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişilik veya kamu hukukuna tabi bir kurumsal fon iseniz, iş yerimiz, aşağıdaki tüm hizmetlerin yerine getirilmesinin yanı sıra yargı yeridir. bizimle var olan iş ilişkilerinden. Aynı koşul, Almanya veya AB'deki genel bir yargı yeri ile ilişkili olmadığınız durumlar ile davanın başladığı sırada ikamet veya olağan ikamet yerinin bilinmediği durumlar için de geçerlidir. . Bunun, başka bir yargı yeri ile ilişkili mahkemeye başvurma kapasitesiyle hiçbir ilgisi yoktur.
 
(3) Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Sözleşmesi hükümleri açıkça uygulanamaz.
 
 
 
 
 
II. Müşteri Bilgileri
 
1. Satıcının kimliği
 
HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Almanya
Telefon: 05151/87798-10
E-posta: info@weekiss.de
 
 
Alternatif anlaşmazlık çözümü:
Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/odr adresinde görüntülenebilen uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir platform (ODR platformu) sağlar.
 
2. Sözleşmenin akdedilmesine ilişkin bilgiler
 
Sözleşmenin akdedilmesiyle ilgili teknik adımlar, sözleşmenin akdinin kendisi ve düzeltme seçenekleri, standart iş koşullarımızda (bölüm I.) "sözleşmenin akdedilmesi" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.
 
3. Sözleşme dili, sözleşme metninin kaydedilmesi
 
3.1 Sözleşme dili İngilizce olacaktır.
 
3.2 Sözleşmenin tam metni bizimle birlikte kaydedilmez. Sipariş gönderilmeden önce, çevrimiçi alışveriş sepeti sistemi aracılığıyla sözleşme verileri yazdırılabilir veya tarayıcının yazdırma işlevi kullanılarak elektronik olarak kaydedilebilir. Sipariş tarafımıza ulaştıktan sonra sipariş verileri, mesafeli satış sözleşmeleri ile ilgili yasal olarak zorunlu detaylar ve standart iş şartları size e-posta ile tekrar gönderilir.
 
3.3 Tüm sözleşme bilgileri, yazılı olarak, örneğin E-posta yoluyla, çevrimiçi alışveriş sepeti sistemi dışındaki fiyat teklifleri için, çıktısı alınabilen veya elektronik olarak güvenli bir şekilde kaydedilebilen bağlayıcı bir teklif çerçevesinde gönderilecektir.
 
4. Davranış kuralları
 
4.1 Aşağıdaki adresten görülebilen Trusted Shops GmbH etik kurallarına gönüllü olarak tabiyiz:
 
5. Ürün veya hizmetin ana özellikleri
 
Malların ve/veya hizmetlerin temel özellikleri ilgili teklifte bulunabilir.
 
6. Fiyatlar ve ödeme düzenlemeleri
 
6.1 İlgili tekliflerde belirtilen fiyatlar ve nakliye masrafları toplam fiyatları temsil eder. Tüm arızi vergiler dahil olmak üzere tüm fiyat bileşenlerini içerirler.
 
6.2 Oluşan sevkıyat maliyetleri satın alma fiyatına dahil değildir.. Web sitemizdeki veya ilgili teklifteki uygun düğmeye tıklayarak görüntülenebilirler, sipariş işlemi sırasında ayrı olarak gösterilirler ve ücretsiz teslimat onaylanmadığı sürece ek olarak sizin tarafınızdan karşılanmalıdırlar.
 
6.3 Teslimatın Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılması durumunda, ödemeniz gereken harçlar, vergiler veya para transfer ücretleri (bankalar tarafından alınan havale veya döviz ücretleri) gibi makul olmayan ek maliyetlere maruz kalabiliriz.
 
6.4 Teslimatın bir AB Üye Devletine yapıldığı, ancak ödemenin Avrupa Birliği dışında başlatıldığı durumlarda para transferlerinden kaynaklanan masrafları da karşılamanız gerekir.
 
6.5 Size sunulan ödeme yöntemleri, web sitemizdeki uygun düğmeye tıklayarak gösterilir veya ilgili teklifte açıklanır.
 
6.6 İlgili ödeme yöntemlerinde aksi belirtilmedikçe, akdedilen sözleşmeden doğan ödeme talepleri derhal ödenebilir hale gelir.
 
7. Teslimat koşulları
 
7.1 Teslimat koşulları, teslimat tarihi ve varsa mevcut tedarik kısıtlamaları, web sitemizdeki uygun düğmeye tıklayarak veya ilgili teklifte bulunabilir.
 
7.2 Tüketici iseniz, aşağıdakiler yasal olarak düzenlenir: Satılan ürünün nakliye sırasında kazara yok olma veya bozulma riski, nakliye işleminin sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın, yalnızca söz konusu ürün teslim edildiğinde size geçer. Bu koşul, tarafımızca belirtilmeyen bir nakliye şirketini veya nakliye işlemini yürütmek üzere başka şekilde atanmış bir kişiyi bağımsız olarak görevlendirdiyseniz geçerli değildir.
 
Bir iş adamıysanız, teslimat ve nakliye işlemleri sizin sorumluluğunuzdadır.
 
8. Yasal garanti hakkı
 
Kusurlar için sorumluluk, Genel İş Hüküm ve Koşullarımızdaki (Bölüm I) "Garanti" hükümlerine tabidir.
 
Bu SBT'ler ve müşteri ayrıntıları, Händlerbund için çalışan BT hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur ve yasal uygunluk açısından sürekli olarak kontrol edilmektedir. Händlerbund Management AG, metinlerin yasal güvenliğini garanti eder ve uyarıların yapılması durumunda sorumluluk üstlenir. Daha ayrıntılı bilgi şu web sitesinde bulunabilir: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
 
son güncelleme: 23.10.2019