Condiții


Condiții comerciale standard și informații despre clienți
 
I. Condiții comerciale standard
 
§ 1 Dispoziții de bază
 
(1) Următorii termeni de afaceri se aplică tuturor contractelor pe care le încheiați cu noi ca furnizor (HAJUS AG) prin intermediul site-ului www.weekiss.de. Cu excepția cazului în care se convine altfel, este exclusă includerea, dacă este necesar, a propriilor condiții.
 
(2) Un „consumator” în sensul următoarelor reglementări este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică care, într-o măsură covârșitoare, nu poate fi atribuită activităților sale comerciale sau profesionale independente. Termenul „om de afaceri” se referă la orice persoană fizică, persoană juridică sau parteneriat responsabil legal care încheie o tranzacție juridică în urma activității sale profesionale sau comerciale independente.
 
§ 2 Încheierea contractului
 
(1) Obiectul contractului este vânzarea de produse.
 
(2) La plasarea produsului în cauză pe site-ul nostru web, vă oferim o ofertă obligatorie de a încheia un acord de vânzare sub rezerva condițiilor specificate în descrierea articolului.
 
(3) Acordul de cumpărare are loc prin intermediul sistemului de coș de cumpărături online, după cum urmează:
Produsele destinate cumpărării sunt mutate în „coșul de cumpărături”. Puteți selecta coșul de cumpărături folosind butoanele corespunzătoare de pe bara de navigare și puteți face modificări acolo în orice moment.
După ce ați apelat pagina „Checkout” și ați introdus datele personale necesare și condițiile de plată și de expediere, toate informațiile despre comandă sunt apoi afișate din nou pe pagina cu rezumatul comenzii.
Dacă ați utilizat un sistem de plăți instantanee (de ex. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) pentru a iniția plățile, veți fi ghidați la magazinul nostru online de pe pagina cu rezumatul comenzilor sau redirecționat către pagina web a furnizorului de plăți instantanee.
Dacă sunteți redirecționat către sistemul de plată instantanee, alegeți și introduceți datele dvs. după caz. Veți fi apoi returnat la pagina cu rezumatul comenzilor din magazinul nostru online.
Înainte ca comanda să fie trimisă, puteți verifica din nou toate datele, le puteți modifica (ceea ce se poate face și prin intermediul funcției „înapoi” a browserului de internet) sau puteți anula tranzacția de cumpărare.
Dând clic pe butonul „cumpărați” pentru a trimite comanda, declarați acceptarea comenzii într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic prin care are loc acordul de cumpărare.
 
(4) Nu sunteți obligat de solicitările dvs. cu privire la crearea unei oferte care ne-au fost transmise. Vă oferim o ofertă textuală și obligatorie (de exemplu, prin e-mail), pe care o puteți accepta într-o perioadă de 5 zile.
 
(5) Executarea comenzii și trimiterea tuturor detaliilor necesare încheierii contractului au loc prin e-mail, în mod parțial automatizat. În consecință, trebuie să vă asigurați că adresa de e-mail pe care ați depus-o la noi este cea corectă și că primirea respectivelor e-mailuri este garantată. În special, trebuie să vă asigurați că e-mailurile respective nu sunt blocate de un filtru SPAM.
 
§ 3 Dreptul de păstrare, rezervarea drepturilor de proprietate
 
(1) Puteți exercita un drept de reținere numai dacă situația în cauză implică creanțe care decurg din aceeași relație contractuală.
 
(2) Bunurile rămân proprietatea noastră până la achitarea integrală a prețului de achiziție.
 
(3) Dacă sunteți om de afaceri, se aplică și următoarele condiții:
 
a) Ne păstrăm proprietatea asupra bunurilor până când toate creanțele care decurg din relația de afaceri în curs au fost soluționate în totalitate. Bunurile supuse păstrării dreptului de proprietate nu pot fi gajate sau transferate cu titlu de garanție înainte ca proprietatea asupra bunurilor menționate să se schimbe.
 
b) Puteți revinde bunurile în cadrul unei tranzacții ordonate. În acest sens, prin prezenta, cedați toate creanțele care se ridică la mărimea sumei de facturare care vi se acumulează ca urmare a operațiunii de revânzare către noi și acceptăm cesiunea. În plus, sunteți autorizat să colectați revendicarea în cauză. Cu toate acestea, în măsura în care nu vă îndepliniți obligațiile de plată în mod ordonat, ne rezervăm dreptul de a colecta singuri creanța.
 
c) Într-o situație care implică combinarea și fuzionarea bunurilor supuse păstrării dreptului de proprietate, dobândim coproprietatea asupra elementului nou format. Această coproprietate corespunde raportului care există între valoarea facturii bunurilor supuse păstrării dreptului de proprietate și celelalte articole prelucrate în momentul procesării.
 
d) Dacă faceți o cerere de această natură, vom fi obligați să eliberăm valorile mobiliare care ne sunt datorate, în măsura în care valoarea realizabilă a valorilor mobiliare noastre depășește creanța care trebuie garantată cu mai mult de 10%. Suntem responsabili pentru selectarea valorilor mobiliare care urmează să fie eliberate.
 
§ 4 Garanție
(1) Drepturile legale de garanție sunt aplicabile.
 
(2) În calitate de consumator, vi se solicită să verificați cu promptitudine produsul pentru integralitate, defecte vizibile și daune cauzate de transport de îndată ce acesta este livrat și să ne dezvăluiți cu promptitudine reclamațiile dvs. către noi și compania de transport maritim în scris. Chiar dacă nu respectați această cerere, aceasta nu va avea niciun efect asupra cererilor dvs. de garanție legală.
 
(3) În măsura în care sunteți o afacere, următoarea diferență se aplică reglementărilor de garanție menționate anterior:
 
a) Se înțelege că detaliile furnizate de noi și descrierea produsului furnizată de producător sunt singurele lucruri care reprezintă proprietățile și starea produsului în cauză. Alte reclame, blurbs și declarații emise de producător nu sunt considerate a fi reprezentative pentru proprietățile și starea produsului menționat.
 
b) În cazul în care se constată că mărfurile sunt defecte, ne rezervăm dreptul de a repara marfa sau de a livra înlocuitori. Dacă defectul nu este eliminat, puteți solicita o reducere a prețului sau retragerea din contract la discreția dvs. Eliminarea defectului se aplică după o a doua încercare eșuată, cu excepția cazului în care circumstanțele demonstrează contrariul, în special din cauza naturii obiectului și / sau a defectului sau a altor condiții. În caz de reparații, nu trebuie să suportăm costurile suplimentare, care decurg din transferul articolului într-un alt loc decât locul de îndeplinire, în măsura în care transferul nu corespunde utilizării intenționate a articolului.
 
c) Perioada de garanție se ridică la o perioadă de un an de la livrarea produsului. Reducerea termenului nu se aplică:
 
- daunelor care ne pot fi atribuite în mod culpabil, cauzate de vătămarea vieții, a membrelor sau a sănătății și pentru alte daune cauzate de intenție deliberată sau neglijență gravă;
- în măsura în care am ascuns intenționat defectul sau am acceptat o garanție pentru calitatea mărfurilor;
- mărfurilor care sunt utilizate pentru o clădire în conformitate cu instrucțiunile lor normale de utilizare și ale căror defecte au fost cauzate de aceasta;
- pentru cererile legale de recurs pe care le aveți împotriva noastră în legătură cu drepturile de garanție.
 
§ 5 Alegerea legii, locul îndeplinirii, jurisdicția
 
(1) Se aplică legislația germană. Această alegere a legii se aplică numai clienților dacă nu are drept rezultat revocarea protecției garantate de dispozițiile obligatorii ale legislației țării în care se află locul de reședință obișnuit al respectivului client (principiul beneficiului-îndoială) ).
 
(2) Dacă nu sunteți un consumator, ci un om de afaceri, o persoană juridică de drept public sau un fond instituțional de drept public, locul nostru de activitate este locul de jurisdicție, precum și locul de îndeplinire pentru toate serviciile care urmează din relațiile de afaceri care există cu noi. Aceeași condiție se aplică situațiilor în care nu sunteți asociat cu un loc de jurisdicție general în Germania sau UE, precum și situațiilor în care locul de reședință sau locul obișnuit de reședință nu este cunoscut în momentul începerii procedurii. . Acest lucru nu are nicio influență asupra capacității de a invoca instanța asociată unui alt loc de jurisdicție.
 
(3) Dispozițiile Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu sunt aplicabile în mod explicit.
II. Informații despre clienți
 
1. Identitatea vânzătorului
 
 
HAJUS AG; Lise-Meitner-Straße 7; 30926 Seelze,  Telefonnummer: 00495151 87798-10,   Telefaxnummer: 00495151 87798-19,   E-Mail-Adresse: info@weekiss.de)
 
 
 
Rezolvare alternativa a disputei:
Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor (platforma ODR), care poate fi vizualizată la https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Informații privind încheierea contractului
 
Etapele tehnice asociate încheierii contractului, încheierea contractului în sine și opțiunile de corecție sunt executate în conformitate cu reglementările „încheierea contractului” în termenii noștri de afaceri standard (partea I.).
 
3. Limbajul contractual, salvarea textului contractului
 
3.1 Limba contractului va fi engleza.
 
3.2 Textul complet al contractului nu este salvat la noi. Înainte de trimiterea comenzii, prin sistemul online - coș de cumpărături, datele contractului pot fi tipărite sau salvate electronic utilizând funcția de imprimare a browserului. După primirea comenzii de către noi, datele comenzii, detaliile impuse legal legate de contractele de vânzare la distanță și termenii standard de afaceri vă sunt trimise din nou prin e-mail.
 
3.3 Vi se vor trimite toate informațiile contractuale în cadrul unei oferte obligatorii în formă scrisă, prin e-mail, de exemplu, pentru cereri de ofertă în afara sistemului coșului de cumpărături online, care pot fi tipărite sau salvate electronic într-un mod sigur.
4. Coduri de conduită
 
4.1 Suntem supuși voluntar codului etic Trusted Shops GmbH, care poate fi vizualizat la:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.
 
5. Principalele caracteristici ale produsului sau serviciului
 
Caracteristicile cheie ale bunurilor și / sau serviciilor pot fi găsite în oferta respectivă.
 
6. Prețuri și modalități de plată
 
6.1 Prețurile menționate în ofertele respective reprezintă prețuri totale, la fel ca și costurile de expediere. Acestea includ toate componentele de preț, inclusiv toate taxele accesorii.
 
6.2 Costurile de expediere suportate nu sunt incluse în prețul de achiziție. Acestea pot fi vizualizate făcând clic pe butonul corespunzător de pe site-ul nostru web sau în ofertele respective, sunt afișate separat pe parcursul tranzacției comenzii și trebuie să fie suportate în plus de dvs., în măsura în care livrarea gratuită nu este confirmată.
 
6.3 Dacă livrarea se face către țări din afara Uniunii Europene, este posibil să suportăm costuri suplimentare nerezonabile, cum ar fi taxe, impozite sau taxe de transfer de bani (taxe de transfer sau schimb valutar percepute de bănci), pe care trebuie să le suportați.
 
6.4 De asemenea, trebuie să suportați costurile generate de transferurile de bani în cazurile în care livrarea se face către un stat membru al UE, dar plata este inițiată în afara Uniunii Europene.
 
6.5 Metodele de plată disponibile pentru dvs. sunt afișate făcând clic pe butonul corespunzător de pe site-ul nostru web sau sunt prezentate în respectiva ofertă.
 
6.6 Dacă nu se specifică altfel pentru metodele de plată respective, creanțele de plată care decurg din contractul încheiat devin plătibile imediat.
Send feedback
 
7. Condiții de livrare
 
7.1 Condițiile de livrare, data livrării și restricțiile de aprovizionare existente, dacă este cazul, pot fi găsite făcând clic pe butonul corespunzător de pe site-ul nostru web sau în oferta respectivă.
 
7.2 Dacă sunteți consumator, următoarele sunt reglementate statutar: Riscul ca articolul vândut să fie distrus sau degradat accidental în timpul expediției vă trece doar la livrarea articolului în cauză, indiferent dacă operațiunea de transport este sau nu asigurată. Această condiție nu se aplică dacă ați comandat independent o companie de transport care nu a fost specificată de noi sau de o persoană care a fost desemnată în alt mod să execute operațiunea de expediere.
 
Dacă sunteți om de afaceri, operațiunile de livrare și expediere au loc pe propriul risc.
 
8. Dreptul de garanție legală
 
Răspunderea pentru defecte este reglementată de prevederile „Garanție” din Termenii și condițiile generale de activitate (partea I).
 
Aceste SBT-uri și detalii despre clienți au fost create de avocații specializați în dreptul IT care lucrează pentru Händlerbund și sunt verificate în mod constant pentru conformitatea juridică. Händlerbund Management AG garantează securitatea juridică a textelor și își asumă răspunderea în cazul emiterii de avertismente. Informații mai detaliate pot fi găsite pe următorul site web: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
 
ultima actualizare: 23.10.2019