Juridisk offentliggorelse


Aftryk

Juridisk udbyder-ID:

HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Deutschland

repræsenteret af formanden Stanislav Maer
Telefon: 05151/87798-10
Telefax: 05151/87798-99
E-Mail: 
info@weekiss.de
Moms ID: DE286131990
Registreret i handelsregistret for Hanover
Handelsregisternummer HRB 209168

 

 

 

Alternativ tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister (ODR-platform), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.